COPIII ÎNVAŢĂ SĂ-ŞI MONITORIZEZE DREPTURILE PRIN TEHNICI ADECVATE VÎRSTEI  ŞI NIVELULUI DE PREGĂTIRE AL SEMENILOR*

 

Respectarea drepturilor copilului nu este conştientizată de copiii înşişi – ei au nevoie de motivaţie şi indicatori pentru monitorizarea propriilor drepturi. La această concluzie au ajuns membrii Grupului de Lucru pentru monitorizarea Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului, reuniţi la Chişinău în perioada 11 – 13 noiembrie a.c. pentru un atelier de formare, organizat de Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului.

Cei 25 de copii din 14 regiuni ale ţării au discutat despre progresele înregistrate în perioada august-noiembrie, metodele utilizate în procesul de monitorizare a drepturilor copilului şi dificultăţile pe care le-au întîmpinat. Schimbul de experienţă a fost util şi din considerentul că procedeele folosite au fost diverse: unii au moderat seminare informative, au distribuit chestionare, alţii au organizat concursuri de poezii sau desene.

Membrii Grupului de lucru au recunoscut că respectarea drepturilor copilului variază de la o regiune la alta, iar printre cele mai puţin respectate se numără – dreptul la opinie, dreptul la protecţie împotriva exploatării economice, dreptul la timp liber. În continuare, dreptul la protecţie împotriva violenţei rămîne a fi un drept încălcat de către adulţi şi semeni. Au fost aduse exemple în care copiii manifestă un comportament violent în raport cu colegii lor, iar profesorii îi agresează verbal, îi intimidează şi ameninţă cu scăderea notelor la obiecte, în caz de nesupunere sau neascultare. Dreptul la educaţie este cel mai respectat, potrivit monitorizării efectuate de copii. Aceştia apreciază dotarea tehnică şi cu manuale a şcolilor din republică, dar consideră că mai este de lucru în ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii predării prin metode interactive, jocuri.

Pe durata celor 4 luni de monitorizare, membrii Grupului au întîmpinat şi dificultăţi. De cele mai multe ori era vorba de conştientizarea insuficientă de către respondenţi a încălcării drepturilor copilului. ”Au fost convinşi de alte generaţii că drepturile lor nu sunt importante, iar acum, cînd li se oferă această şansă sunt pasivi şi nu ştiu să deosebească abuzul de normalitate”, mărturiseşte Victoria, una din membrele Grupului de lucru pentru monitorizarea Drepturilor Copilului.

În cadrul discuţiilor, copiii au constatat că atunci cînd au suportul părinţilor, a familiei, procesul de monitorizare decurge mai uşor. Rolul adulţilor este de a-i ajuta pe copii să înţeleagă conceptul de drept al copilului, să însuşească Convenţia cu privire la Drepturile Copilului şi să le dezvolte acestora competenţe. În acest sens, membrii grupului au elaborat propuneri pentru organizaţiile locale care ar dori să implice copiii în monitorizarea propriilor drepturi, precum şi recomandări de lucru cu părinţii copiii cărora sunt implicaţi în proces.

Iosif Moldovanu, facilitator în cadrul Centrului de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului spune că organizaţia îşi propune să descentralizeze procesul de monitorizare a drepturilor copilului, iar experienţa obţinută de membrii Grupului de Lucru să fie aplicată la nivel raional şi local. “În acest scop am elaborat Ghidul de monitorizare a drepturilor copilului, care va servi drept instrument de lucru atît pentru copiii care vor dori să-şi monitorizeze propriile drepturi, cît şi pentru adulţii (profesori, asistenţi sociali, lucrători medicali) implicaţi în monitorizarea respectării drepturilor copilului. Varianta de lucru a acestui ghid am consultat-o la atelier cu copii , a declarat dl Moldovanu.

La nivel de politici, profesioniştii din cadrul Alianţei ONG-lor active pentru protecţia familiei şi a copilului, reprezentanţi ai Avocatului copiilor, funcţionari de la Ministerul Protecţiei Sociale, Muncii şi Familiei, în parteneriat cu Reprezentanţa UNICEF în Republica Moldova lucrează la dezvoltarea unui sistem unic de indicatori, uşor de aplicat pentru toţi cei care au obligaţia şi interesul să monitorizeze respectarea Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului.

******************************************************************

Proiectul „Copiii monitorizează respectarea propriilor drepturi” este realizat de Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), cu sprijinul acordat de Organizaţia Suedeză „Salvaţi Copiii”, Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova şi Reprezentanţa UNICEF în Moldova.

Mesajul Grupului de lucru al copiilor pentru monitorizarea Drepturilor Copilului este:

„În Moldova toate lucrurile trebuie să înceapă cu dreptul. Cu dreptul copilului”.

Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC)

Str. Eugen Coca 15, MD-2008, Chişinău

Tel.: 71 65 98, 74 78 13, 74 46 00 (Veaceslav Luca)

Web: http://www.childrights.md/

preluat de pe ONG-MD@yahoogroups.com

imagine preluata de pe http://eev.liu.edu/ChivySok/Childbridge/kids.htm